WELKOM OP DE SITE VAN HOLISTIC TOUCH

laat je lichaam spreken 

INNERLIJKE FAMILIE EN/OF THEMA OPSTELLINGEN


   Zondag 29 November 2020 

Zondag 31 Januari 2021


  •  Waarom voel ik me vaak zo onzeker/moe/boos? 
  • Ik kan mijn moeder/dochter maar niet los laten, hoe komt dat toch?
  • Hoe kom ik in contact met mijn kinderen
  • Waarom durf ik niet voor mijn mening uit te komen?              
  • Waarom lukt het me maar niet om mijn studie af te maken?                                                                                    
  • Mijn partner en ik hebben steeds vaker ruzie, waar komt dat door?                                                                          
  • Hoe komt het dat ik mijn leven niet georganiseerd krijg.                                                                                                 
  • Wat maakt het dat ik niet in beweging kom.

Ieder van ons loopt in het dagelijks leven aan tegen terugkerende levensvragen. Deze workshop biedt een unieke mogelijkheid om antwoorden te vinden op deze vragen door te werken met systemische familieopstellingen volgens de methode van Bert Hellinger.

Veel van onze overtuigingen en manieren waarop we nu met elkaar omgaan vinden hun oorsprong in de familie waar wij zijn opgegroeid. De therapeutische methode van Bert Hellinger maakt verhoudingen binnen familieverbanden duidelijk door de verborgen dynamiek ervan zichtbaar te maken. Zo kan een kind (onbewust) verstrikt raken met een ander lid van de familie en diens emoties overnemen. In zo'n geval kan het kind niet meer zijn eigen plek in het gezinssysteem innemen. Soms kan een dergelijke verstrikking van generatie op generatie worden doorgegeven en speelt een ingrijpende gebeurtenis uit het verleden, bijvoorbeeld het overlijden van een kind of een groot familiegeheim, in het heden nog een rol zonder dat het verband tussen verleden en heden duidelijk is. Via de familieopstellingen van Hellinger kunnen dit soort spanningsvelden zichtbaar worden gemaakt en dit kan de start betekenen van een proces van gezonde integratie en een nieuwe dynamiek waarin iedereen tot zijn en haar recht komt.

“Tijdens onze jarenlange ervaring als therapeut vanuit de holistische visie hebben we ervaren, dat wanneer mensen écht niet weten waar hun patronen en hun emoties op gebaseerd zijn op dát moment het opstellen van je familie de sleutel is!

Wanneer je meer inzicht krijgt in je verleden kan dat de basis van je leven versterken waardoor je nu anders kunt omgaan met veranderingen.

In de workshop willen we graag mensen uitnodigen die specifiek geïnteresseerd zijn in deze methode.

Het is geen vervanging voor psychotherapie.”     Het opstellen van je familie of je eigen gezin (Bert Hellinger) kan inzicht geven in patronen die je bij jezelf bewust bent geworden. Wanneer je je-zelf afvraagt waar die patronen vandaan komen is het opstellen van jouw familie, inclusief jezelf vaak de sleutel naar inzicht, begrip en vaak ook bevrijding. We focussen op het eerste chakra.                                           

Programma:       

 09.30 uur   ontvangst met koffie of thee                                                                        10.00 uur    uitleg en eerste opstelling                                                                            13.00 uur    lunch                                                                                                                      13.45 uur    vervolg opstellingen                                                                                      17.00 uur    afronding workshop.

 Team:      Korrie de Vet                                                                                                                              Marlies de Vet

Plaats:      Tournooistraat 7, Tilburg

Kosten:       Opsteller € 110,-           (voor 29 nov. geen plek meer)                                               Representant € 65,00 ( voor 29 nov. nog voor 2 personen plek))                                                      

 inclusief 21% btw, koffie/thee/lunch

Meer informatie over deze dag:                                      

Marlies de Vet 06-23988581  info@holistictouch.nl 


Aanmelden:                                     

AANMELDEN


of neem telefonisch contact op 


E-mailen
Bellen
Map
Info