Tarieven 2019

 

 

Massage Therapie

1,5 uur                                      80,00 

45 min. kinderen tot 12 jaar        50,00

60 min. kinderen 12 t/m 15 jr.     65,00

vanaf 16 jaar volwassen tarief

(Studenten ontvangen op vertoon van hun studenten kaart 10% korting)

*Ik ben aangesloten bij VBAG Beroepsorganisatie , wat naast kwaliteitsgarantie ook het voordeel heeft dat ik (gedeeltelijk )vergoed wordt door een groot aantal zorgverzekeraars.  Het valt onder de alternatievezorg.   Informeer bij je eigen zorgverzekeraar. Je hebt GEEN verwijzing van huisarts nodig. De kosten hebben GEEN invloed op je eigenbijdrage van de zorgverzekeraars ( 385,00).

 

Kennismakingsconsult

45 minuten                               50,00

Een manier om kennis te maken met mij en mijn manier van masseren.

 

AFSRPAKEN DIE NIET 24 UUR  VAN TE VOREN ZIJN AFGEZEGD KUNNEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT.

AFZEGGEN  KAN ALLEEN MAAR TELEFONISCH

 

Praktijk gegevens:

Licentienummer VBAG : 21612043
RBCZ : 207080R
   
   
   
KvK nummer : 18065967
 Ik ben in het bezit van een VOG verklaring  
   

   

 JOUW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen. Deze staan niet digitaal. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
• Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.
• Je naam, adres en woonplaats
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig consult’
• de kosten van het consult.

 DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES