De visie

Vanuit de holistische visie wordt het (fysieke) lichaam, gevoelens, emoties, gedachtes, overtuigingen, sociale relaties gezien als één geheel. (holos=geheel)
Je bent verbonden met mensen om je heen, je werk, de maatschappij. Alles heeft invloed op je (wel)zijn. Deze niveaus beïnvloeden elkaar en vormen een evenwicht.

Holisme is je opnieuw verbinden (re-ligeren), is kunnen zijn met alles wat er is, zonder oordeel, in vrijheid. Alles wat je bent (her)kennen, accepteren en een plek geven. Het (fysieke)lichaam is onmisbaar, omdat we daarin kunnen voelen wie we zijn op dit moment.
Lichamelijke symptomen zijn een niet op zichzelf staand verschijnsel, maar zijn uitingsvormen van wat zich tegelijkertijd op andere niveaus afspeelt.
Door deze holistische benadering wordt het zelfhelende vermogen van het lichaam gestimuleerd.